Hướng dẫn thanh toán

Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÙ SA GENOMICS

Số tài khoản: 007704070030747

Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Cần Thơ

Cú pháp nội dung chuyển khoản: “Tên khách hàng” + “mã PO đơn hàng

Ví dụ: Nguyen Van A 1B4_220926_001

Ví dụ có hơn 1 đơn hàng: Nguyen Van A 1B4_220926_001 1B4_220926_001

« Trở về
Giỏ hàng của bạn