Tất cả sản phẩm

Tất cả sản phẩm

A. hydrophila PCR Kit (Tilapia)
3,500,000đ - 6,500,000đ
F. columnare PCR Kit (Catfish)
3,500,000đ - 6,500,000đ
A. hydrophila PCR Kit (Catfish)
3,500,000đ - 6,500,000đ
E. ictaluri PCR Kit (Catfish)
3,500,000đ - 6,500,000đ
X Gender ID Kit
3,500,000đ - 6,500,000đ
Uni Bacterial ID Kit
3,500,000đ - 6,500,000đ
Uni Animal ID Kit
3,500,000đ - 6,500,000đ
Uni Plant ID Kit
3,500,000đ - 6,500,000đ
Pork PCR Detection Kit
3,500,000đ - 6,500,000đ
Bovine PCR Detection Kit
3,500,000đ - 6,500,000đ

Giỏ hàng của bạn