Kit chẩn đoán bệnh tôm

Kit chẩn đoán bệnh tôm

EHP PCR Kit
3,000,000đ - 13,500,000đ
AHPNS/EMS PCR Kit
3,000,000đ - 13,500,000đ
HPV PCR Kit
3,000,000đ - 13,500,000đ
IHHNV PCR Kit
3,000,000đ - 13,500,000đ
IMNV RT-PCR Kit
4,000,000đ - 17,500,000đ
MBV PCR Kit
3,000,000đ - 13,500,000đ
NHP PCR Kit
3,000,000đ - 13,500,000đ
TSV RT-PCR Kit
4,000,000đ - 17,500,000đ
WSSV PCR Kit
3,000,000đ - 13,500,000đ
YHV RT-PCR Kit
4,000,000đ - 17,500,000đ

Giỏ hàng của bạn